Hindola Utsav - 2019, Haridham-Sokhada

On Date: 12 August 2019
Activity: Festival

Divine Hindola Darshan of Lord Shri Swaminarayan, Lord Shri Akshar Purushottam Maharaj, Brahma Swaroop Shastriji Maharaj, Brahma Swaroop Yogiji Maharaj, Pragat Guruhari Hariprasadswamiji Maharaj from Haridham Temple at Haridham-Sokhada.

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription